เที่ยวอเมริกายุคโควิด ขอวีซ่าต้องเตรียมตัวอย่างไร

Travel Stories
23 มิ.ย. 67
5,729
0

america_01.png

หลังจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส – 19 หรือ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลงบ้างรวมทั้งประเทศไทยหลายๆ คนก็ได้รับวัคซีนเข็ม 2 กันเรียบร้อย ทำให้หลายๆ คนเริ่มมองหาสถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างแล้ว และหนึ่งในสถานที่ที่ยอดฮิตตอนนี้ คือ เที่ยวอเมริกา เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวสไตล์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ สวนสนุกระดับโลก รอให้นักเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันอยู่ บทความนี้จึงเป็นการแนะนำวิธีการเดินทางไปเที่ยวอเมริกาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง ทั้งการเดินทางไปอเมริกาและกลับมาประเทศไทย

america_02.jpg

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง

วีซ่าของสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
- วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
- วีซ่าถาวร (Immigrant Visa)

ซึ่งบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว สามารถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภท ดังนี้

america_03.png

- วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน: ตัวย่อ B-2
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ เดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือคนรู้จักที่สนิทด้วย รวมไปถึงรับการรักษาด้านสุขภาพ

- วีซ่าธุรกิจ: ตัวย่อ B-1
วัตถุประสงค์ เดินทางเพื่อธุรกิจ ประชุม สัมมนาฝึกอบรมระยะสั้น

- วีซ่าทำงาน: ตัวย่อ E, H (H1B, H2, H-2B, H-3), L, O, P, I, J
วัตถุประสงค์ สำหรับนักลงทุน และผู้ประกอบการ

- วีซ่าการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน: ตัวย่อ F, M, J, B-2
วัตถุประสงค์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่าตั้งใจจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลง ผู้เดินทางสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูต U.S. Embassy & Consulate in Thailand https://th.usembassy.gov/visas/ และการยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/index.html ณ ปัจจุบันนี้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าประเภท B) ธุรกิจ และท่องเที่ยว อยู่ที่ 160 USD ประมาณ 5,440 บาท

เอกสารในการยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง (มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 • สเตตเมนต์ธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายวีซ่า (2 ชุด)
 • เอกสารสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 • เอกสารทางส่วนบุคคล
 • เอกสารเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนไทย
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำงานหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจ

หมายเหตุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สหรัฐอเมริกามีข้อกำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ (ผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ SARS-COV-2 ที่ได้รับการอนุมัติ หรือตรวจโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ) และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สายการบินจะต้องยืนยันผลตรวจที่เป็นลบของผู้โดยสารทุกคนก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารที่ไม่แสดงเอกสารยืนยันผลตรวจที่เป็นลบหรือยืนยันว่าหายจากโรคแล้วขึ้นเครื่อง ข้อกำหนดให้แสดงผลตรวจโรคนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครวีซ่า

america_04.jpg

วิธีการสมัครทำวีซ่า

 • กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์ ดูวิธีการกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดที่ >> https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-ds160complete.asp
 • เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visafeeinfo.asp จะแสดงรายละเอียดของประเภทวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภทในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าดูได้ที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการชำระค่าธรรมเนียมจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไว้เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์
 • ขั้นตอนนี้จะต้องล็อกอิน https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand เข้าโปรไฟล์ของตัวเองด้วยรหัสอ้างอิงเดียวกับที่ได้ตอนชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบหน้าจอที่แสดงข้อมูลเฉพาะของตนเอง ให้คลิกปุ่ม “นัดสัมภาษณ์วีซ่า” ที่เมนูด้านซ้ายมือ
  จากนั้นระบบจะเริ่มต้นขั้นตอนทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า โดยต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
  • หมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน
  • หมายเลขบาร์โค้ดสิบหลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
  ระหว่างขั้นตอนนี้ สามารถเลือกประเภทวีซ่าได้เลย กรอกข้อมูลส่วนตัว เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่ในอุปการะ เลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืน ยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้
 • ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้าการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า >> https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-appointmentschedule.asp เพื่อดูรายการเอกสารที่จำเป็นต้องนำติดตัวมาด้วยในวันนัดสัมภาษณ์
 • หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

เอกสารเตรียมไปวันสัมภาษณ์

 • ใบ Confirmation ของ DS-160
 • ใบ Appointment Confirmation
 • พาสปอร์ตทุกเล่มที่มี (แยกเล่มเก่า-เล่มปัจจุบัน โดยปกติจะใช้แต่เล่มปัจจุบัน แต่พกเล่มเก่าไปด้วยเผื่อเจ้าหน้าที่ถามขอเพิ่มเติม)
 • แผนการเดินทางตามจำนวนวันที่ระบุใน DS-160
 • สเตตเมนต์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทฯ ถ้ามี หากเป็นผู้ประกอบการอาจจะต้องเตรียมยื่นเอกสารที่บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของกิจการ

ขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

 1. เวลาแสดงบนจดหมายนัดคือเวลาที่ควรมาถึงหน้าสถานทูตฯ มิใช่เวลาที่จะได้รับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล
 2. ควรมาถึงก่อนเวลานัดไว้ 15 นาที (ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลานานเกินไป)
 3. ต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย ได้แก่ นำสัมภาระติดตัวผ่านเครื่องสแกน เดินผ่านเครื่องสแกนวัตถุโลหะ ควรนำแค่สิ่งของจำเป็นติดตัวมาในวันที่สัมภาษณ์
 4. นำโทรศัพท์มาได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น โดยจะต้องฝากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ ทางสถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหายใดๆ กับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
 5. ยื่นหนังสือเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำบูท เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและคืนหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหมายเลขการจัดส่ง (แทร็กกิ้ง) ของไปรษณีย์ไทย
 6. หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูทแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปยังห้องรับรองการสัมภาษณ์ จากนั้นไปต่อแถวรอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่หน้าต่าง 11-15
 7. พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง (4 นิ้วมือ ข้างซ้ายและขวา และ 2 นิ้วโป้ง)
 8. ติดต่อที่หน้าต่าง 10 เพื่อยืนยันลายนิ้วมือ
 9. หลังจากยืนยันลายนิ้วมือเรียบร้อย ไปต่อแถวรอสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล

ฉีดวัคซีนอะไรถึงเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้:
ปัจจุบัน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 การเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีข้อกำหนดบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส แต่คาดว่าอีกไม่นานนี้อาจมีข้อกำหนดออกมา แต่ยังคงต้องใช้เอกสารผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR จากสถาบันที่รับรอง ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

คิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา 2564/ 2021

 • Visitor Visa : 45 วันทำการ
 • Student/Exchange Visitor Visas : 2 วันทำการ
 • อื่นๆ : 45 วันทำการ

หากคุณต้องการทราบคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาปีนี้เพื่อวางแผนการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบิน หรือวางแผนการเดินทางไปยังสถานทูตสามารถตรวจสอบได้เอง >> https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html

ปัจจุบันยังมีการระบาดของโควิด-19 ผู้ต้องการเดินทางท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา ต้องตรวจสอบประกาศต่างๆ จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเข้าประเทศในช่วงการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บนเว็บไซต์สถานกงสุล ในช่วงระยะเวลาก่อนเดินทาง

ที่ตั้งสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ :
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ :
เลขที่ 387 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

america_05.jpg

สำหรับการกลับเข้าประเทศไทย

 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าไทย จาก 14 วันเป็น 10 วัน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส) และ 7 วันสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็ม) ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ Phuket Sandbox / Samui Plus ลดจำนวนวันที่ต้องอยู่ในพื้นที่จาก 14 วัน เป็น 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน และเดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครอง ให้กักตัวเป็นเวลาเท่าผู้ปกครอง หากผู้ปกครองฉีดวัคซีนครบ ให้เด็กกักตัว 7 วัน

ขั้นตอนสำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

 1. ลงทะเบียนกลับไทยที่ https://coethailand.mfa.go.th พร้อมแนบไฟล์หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)
  • ผู้ลงทะเบียนในสหรัฐฯ เลือกสำนักงานที่ออกหนังสือรับรอง (COE) ตามมลรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่: https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2019/07/Royal-Thai-Embassy-Washington-D.C..png )
  • ผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับหมายเลข 6 หลัก เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะในระบบต่อไป
  • เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 3 วันทำการ ในการอนุมัติการลงทะเบียนแต่ละขั้นตอน
 2. จัดหาตั๋วเครื่องบิน ตามเที่ยวบินและช่องทางที่สะดวก
 3. ขอรับหนังสือรับรอง (COE) โดยยืนยันข้อมูลการเดินทางของท่านที่ https://coethailand.mfa.go.th พร้อมแนบไฟล์ตั๋วเครื่องบิน และใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัว (AQ)
  • หากได้รับวัคซีนแล้วให้กรอกข้อมูลวัคซีนพร้อมอัปโหลดสำเนาบัตรบันทึกการฉีดวัดซีน (COVID-19 Vaccination Record Card) เข้าสู่ระบบ
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ภายหลังจากได้รับอนุมัติการลงทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1) มิฉะนั้นจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
  • เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 3 วันทำการ ในการอนุมัติออกหนังสือรับรอง (COE)
  • เลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้น เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ Check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย
 4. อาจต้องจัดหาผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด (ตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทาง)
 5. เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ
  1. หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)
  2. หนังสือรับรองการเดินทาง (COE)
  3. บัตรบันทึกการฉีดวัดซีน (COVID-19 Vaccination Record Card) (หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว)
  4. ผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด ให้นำ Hard-copy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย
 6. กรอกแบบฟอร์ม ต.8
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ Phone Application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว

สรุปขั้นตอนครบจบหมดตั้งแต่ขอเอกสารไปเที่ยวอเมริกา จนกลับมาประเทศไทย ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุก Stay Safe and Keep Healthy